В „МЛ-Инженеринг“ ЕООД се стараем да съчетаваме работата по удовлетворяване исканията на нашите възложители с покриване на вътрешно корпоративните приоритети, сред които и реализирането на проекти съфинансирани с Европейски средства по актуални мерки от Оперативните програми.