ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА – ОФИСИ, СКЛАДОВЕ И МАГАЗИНИ

Цялостно изграждане на Обществено – Обслужваща сграда с Офиси, Складове и Магазини гр. София, ул. „инж. Никола Димков“ №6, при възложител „ДЕНАЛ Инвест“ ЕООДРЗП: 860 кв.м.Ниво и степен на ангажираност при проектното изпълнение в %:Подготвителни и разрушителни дейности 100%Изкопни работи 100%Груб строеж 100%ВиК 100%Ел. инсталации 100%Покривни и хидроизолационни работи 100%Довършителни работи 100%Вертикална планировка 100%

БИОВЕТ ПЕЩЕРА – СУШИЛНЯ 2

Изграждане на Разпрашителна СУШИЛНЯ /Монолитна сграда 2/ като част от проект за разширение и модернизация на производствен комплекс при „БИОВЕТ“ АДУПИ 3.1740, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик РЗП: 3 510 кв. м.Ниво и степен на ангажираност при проектното изпълнение в %:Подготвителни и разрушителни дейности 100%Изкопни работи 100%Груб строеж 100%Изолационни и обезопасителни…

БИОВЕТ ПЕЩЕРА – СУШИЛНЯ 1

Изграждане на СУШИЛНА Инсталация BUL0385 /Монолитна сграда 1/ като част от проект за разширение и модернизация на производствен комплекс при „БИОВЕТ“ АДУПИ II ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, обл. Пазарджик РЗП: 2 160 кв. м.Ниво и степен на ангажираност при проектното изпълнение в %:Подготвителни и разрушителни дейности 100%Изкопни работи 100%Груб строеж 100%Изолационни…

БИОВЕТ ПЕЩЕРА – ТЕЧНО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

Изграждане на ТЕЧНО СКЛАДОВО ЗВЕНО /Монолитна сграда 3/ като част от проект за разширение и модернизация на производствен комплекс при „БИОВЕТ“ АД – гр. ПещераНиво и степен на ангажираност при проектното изпълнение в %:Подготвителни и разрушителни дейности 100%Изкопни работи 100%Груб строеж 100%Изолационни и обезопасителни работи 100%ВиК 100%Ел. инсталации 100%Довършителни (козметични) дейности 100%Вертикална планировка 100%

Жилищен Комплекс „BEVERLY PARK“ – кв. Драгалевци, гр. София

Изграждане на седем самостоятелни сгради /къщи тип 9-14 и тип 15-18/ като част от проект /Етап 2/ за обект: Жилищен Комплекс „БЕВЪРЛИ ПАРК“ в кв. Драгалевци, гр. София при възложител „Прайм Дивелопмънтс Интернешънъл“ ООДГлавен Изпълнител (включително: цялостното изграждане на вертикална планировка и басейн на обекта)Ниво и степен на ангажираност при проектното изпълнение в %:Подготвителни дейности…