Продължете към съдържанието

Строителна фирма МЛ – Инженеринг” ЕООД София

Строителна фирма
МЛ - Инженеринг ЕООД

Строителна фирма с предмет на дейност промишлено и
гражданско строителство.

инженерно–технически
специалисти, кофражисти,
арматуристи и експерти по
различните части,
касаещи строителните процеси

Квалифицирани
специалисти и
експерти

кулокранове, кранове,
камиони, багери, хоризонтален
и вертикален кофраж, скелета, строително оборудване и инвентар

специализирана
техника
и механизация​

компанията работи с фирми за строителен надзор, снабдени с
всички необходими свидетелства
и специалисти за изпълнение на независим строителен контрол

Осигуряване на
качественстроителен
надзор

С доказан опит и високо квалифициран екип, нашата фирма разполага с всичко необходимо
за успешното изпълнение на всеки проект.

От високотехнологична техника и оборудване до компетентни специалисти, гарантираме

висок стандарт на професионализъм и качество във всеки изпълнен проект.

Качествено
изпълнение

Сигурност и
безопасност​

Прецизност и
постоянен контрол

Лоялност и
отговорност

Коректни
отношения

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ