Продължете към съдържанието

Строителна фирма МЛ – Инженеринг” ЕООД София

ИНФРАСТУКТУРА

img01

Изграждане
на ВиК инфраструктура на обособената територия


Гр. Козлодуй

img01

Модернизация на жп линия София - Драгоман


Сръбска граница, участьк Волуяк - Драгоман

img01

Кабелна
линия НН за присъединяване на обект


с. Лепица

img01

Кабелна
линия НН за присъединяване на обект


гр. Червен бряг

img01

Кабелна линия 20 kV и Трафопост 20/0.4 к за захранване


област Плевен

img01

ЖП надлез - Мост


Реконструкцияс. Телиш, обл. Плевен

img01

ГКПП ,КАЛОТИНА"
РЕМОНТ

img01

ЕСТАКАДА БИОВЕТ ПЕЩЕРА